Menü Bezárás

Kedves Partnerünk!

Amennyiben Ön cégként / cég képviseletében vásárol áruházunkban, ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy megjelent a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) működésének részletes szabályairól, illetve ennek kiegészítéseként, az energiaügyi miniszter 8/2023. (VI. 2.) EM rendelete a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló miniszteri rendelet.
Az új rendeletek alapján jelezni szeretnénk Ön felé, hogy az általunk gyártott csomagolószer után fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díjat (EPR-díjat) 2023.07.01-től azoknak a vevőknek kell megfizetnie illetve a rendeletben szereplő nyilvántartás vezetési kötelezettségnek eleget tennie és bevallást készítenie akik az EPR rendszerben a tárgyi kötelezettek, a csomagolásnak alanyi kötelezettjei, azaz a csomagolást létrehozó vállalkozások, azaz „gyártók”!

Ennek megfelelően az új rendelet csomagolás tekintetében a csomagolás előállítóját (a csomagolót) határozta meg a díj megfizetésének kötelezettjéül, néhány kivételtől eltekintve (erre a rendelet 11§ (1) bekezdése tér ki). Az általunk gyártott csomagolószer tekintetében így nem nekünk, hanem a csomagolást létrehozó vevőnek keletkezik kötelezettsége a „csomagolás”, mint körforgásos termék tekintetében.

Amennyiben Ön a rendelet 11. § (1) „A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a fogyasztó számára értékesített csomagolás előállítója részére belföldön csomagolószert értékesítőt terheli.”, idézett paragrafusa szerint használja fel a tőlünk vásárolt csomagolószert, a megrendelése során kérjük ezt jelezze felénk és a vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és cégszerűen aláírva küldje vissza nekünk az [email protected] e-mail címre, hogy kötelezettségünket teljesíteni tudjuk.

Amennyiben Ön természetes személyként, magánszemélyként vásárol áruházunkban és az Ön által megvásárolt termékünk felhasználása nem gazdasági tevékenység keretében végzett saját célú felhasználása történik, a rendelet értelmében a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik Önre, az nem minősül a körforgásos termék gyártó általi első forgalomba hozatalának.

 

További részletek:

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy megjelent a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) működésének részletes szabályairól, illetve ennek kiegészítéseként, az energiaügyi miniszter 8/2023. (VI. 2.) EM rendelete a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló miniszteri rendelet.
Az új rendeletek alapján jelezni szeretnénk Önök felé, hogy az általunk gyártott csomagolószer után fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díjat (EPR-díjat) 2023.07.01-től azoknak a vevőknek kell megfizetnie illetve a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló rendeletben szereplő nyilvántartás vezetési kötelezettségnek eleget tennie és bevallást készítenie akik az EPR rendszerben a tárgyi kötelezettnek, a csomagolásnak alanyi kötelezettjei, azaz a csomagolást létrehozó vállalkozások, azaz „gyártók”!
A díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék (jelen esetben a csomagolás) gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik!

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése szempontjából forgalomba hozatalnak minősül:

  • a csomagolás tulajdonjogának első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása (a megvásárolt csomagolószert csomagolás előállítására használja fel, és az így előállított csomagolt terméket Magyarországon forgalomba hozza)
  • a saját célú felhasználás (vásárolt csomagolószert csomagolásra használja, belső felhasználásként pl. anyagmozgatás segítésére)
  • az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárból vagy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolásakor átcsomagolásra kerül és a megvásárolt csomagolószerből csomagolást hoz létre.

Ennek értelmében a csomagolószer értékesítése után az easybox.hu webáruház részéről nem keletkezik EPR díjfizetési kötelezettség 2023.07.01. utáni teljesítések esetén. Azon vevőink, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak és a easybox.hu webáruháztól vásárolt csomagolószert tovább értékesítik, szintén nem tartoznak az EPR díjfizetés kötelezettjei alá.

Az új rendelet csomagolás tekintetében a csomagolás előállítóját (azaz a csomagolót) határozza meg a díj megfizetésének kötelezettjéül, néhány kivételtől eltekintve (erre a rendelet 11§ (1) bekezdése tér ki). Az általunk gyártott csomagolószer tekintetében így nem nekünk, hanem a csomagolást létrehozó vevőnek keletkezik kötelezettsége a „csomagolás”, mint körforgásos termék tekintetében.

Ha Ön a rendelet 11. § (1) „A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a fogyasztó számára értékesített csomagolás előállítója részére belföldön csomagolószert értékesítőt terheli.”, idézett paragrafus szerint használja fel a tőlünk vásárolt csomagolószert, a megrendelésen alkalma lesz ezt jeleznie felénk, hogy  kötelezettségünket teljesíteni tudjuk, mivel ebben az esetben az easybox.hu webáruház (Lakkozó Kft.) a kötelezett!

Mi a körforgásos termék?

Ezt az 1. melléklet tartalmazza, mely szerint körforgásos termékek az alábbiak (számunkra releváns):
1.1. csomagolások: a csomagolási kormányrendelet hatálya alá tartozó csomagolás;
1.1./Csomagolás/
1.1.1.Édességet tartalmazó dobozok
1.1.4.Süteménnyel együtt árult süteményalátétek

Ennek megfelelően a körforgásos termék nem csomagolószer, hanem csomagolás!

A környezetvédelmi termékdíj törvényben változik a díj számításának módja, melynek következtében az általunk fizetendő környezetvédelmi termékdíj mértéke a gyártott csomagolószer után 0 Ft.
Az EPR díjtételeket a 8/2023 (VI.2) EM rendelete tartalmazza, aminek értelmében fizetendő díjak az alábbi módon alakulnak, az általunk gyártott termékek után:

  • műanyag csomagolás: nettó 219 Ft/kg
  • papír csomagolás: nettó 173 Ft/kg

Budapest, 2023.07.03.

Tisztelettel:
Máttyás Csaba
Lakkozó Kft.
ügyvezető